HOE

Wat mag je verwachten?

 

In tegenstelling tot vele anderen zijn we er niet om te vertellen wat wij allemaal weten, maar zijn we er om te luisteren naar wat we nog niet weten over u en uw onderneming.  We starten vanuit de doelstellingen van de ondernemer(s) en stellen 1 tot max 3 focus-groei-punten voor en die helpen we mee implementeren.  Resultaten en R.O.I. worden mee opgevolgd en processen worden geborgd alvorens we naar een volgende punt overgaan.

 

Voor een succesvolle bedrijfsvoering werken we op volgende 3 pijlers:

 

JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLAATS

Mensen die in hun sterkte werken en zich goed voelen in het bedrijf  zorgen voor harmonie en een hechtere samenhang met minder personeelsverloop = FUNDAMENTEN

 

VOLDOENDE TOESTROOM 

Voldoende offertevragen of opportuniteiten laten toe om gecontroleerd te groeien door projecten/opdrachten/klanten zorgvuldig te selecteren = CONTROLE

 

DASHBOARDS/OPVOLGING

Meten is weten, indien men in staat is de vooropgestelde doelen te meten & op te volgen gedurende het jaar, kan men bijsturen daar waar nodig is, om zo verrassingen aan het einde van het boekjaar te voorkomen = STURING